Thuis begeleiding

Heeft u weleens het gevoel dat u de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen? Soms loopt het thuis niet helemaal naar wens. Bijvoorbeeld als u door verschillende oorzaken moeite heeft met het vasthouden van het dagritme, het rondkomen met uw huishoudgeld of hulp kan gebruiken bij de opvoeding. Joke van Wijk Dienstverlening biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

Regievoering

Om ervoor te zorgen dat mensen met een ziekte of handicap zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven zodat opname in een instelling kan worden voorkomen, kan Joke van Wijk Dienstverlening begeleiding inzetten. Bijvoorbeeld het meegaan naar speciale instanties, oefenen om de administratie te doen, het opnieuw leren lopen na een beroerte, enz.

Opvoedingsondersteuning

Ook hulp bij opvoeding is heel gewoon, want opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms zijn er opvoedingsproblemen waarbij professionele hulp een uitkomst kan zijn. De Joke van Wijk Dienstverlening helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd. Thuisbegeleiding kan u helpen om het gezin weer fijn te laten draaien.

Hoe werkt het?

Ik kom bij u thuis. Samen met u worden de problemen in kaart gebracht en worden er afspraken gemaakt waar u samen met mij aan gaat werken. De ondersteuning en begeleiding is gericht op alledaagse activiteiten binnen het huishouden of opvoeding. Of bijvoorbeeld - met uw toestemming - overleg plegen met met andere hulpverleners en instanties. In kleine stapjes werken we samen aan verbetering van de situatie.