De zorg van joke van wijk

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met Joke van Wijk Dienstverlening. Ik kan in een gesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. Samen met u en uw omgeving kan uw vraag om zelfstandig te blijven wonen, zo goed mogelijk worden beantwoord.

Welke zorg kan ik u bieden?

De zorg die Joke van Wijk Dienstverlening u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. Ik overleg met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken ik met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden. Joke van Wijk Dienstverlening biedt dag en nacht zorg. Dat is een prettig idee, want ook bij een acuut probleem ben ik altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.